Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies

Kursy i tutoriale wideo informatyczne


Kącik początkującego
Dobre programy - tutoriale
Programy biznes
Programowanie PHP

nauczycieli Tekst w PHP

    Poznaj co można zrobić z tekstem w PHP, zobacz jakie funkcje upraszczające życie programisty są do dyspozycji. Nie trzeba się ich uczyć na pamięć, ale warto wiedzieć o ich istnieniu bo w każdej chwili mogą się przydać...

By przypisać do zmiennej tekst wystarczy:

$tekst1="Język PHP jest łatwy";
echo 
$tekst1;

Efektem tych dwóch linijek kodu będzie wypisanie tekstu zmiennej na ekranie.

Łączenie tekstu:

$tekst1="Język PHP jest łatwy";
$tekst2="i szybko się go można nauczyć!"
;
$tekst3=$tekst1." ".$tekst2
;
echo 
$tekst3;

Efektem będzie wypisanie tekstu: Język PHP jest łatwy i szybko się go można nauczyć! Oczywiście łączenie zmiennych odbywa się za pomocą kropki a ." ". oznacza dodanie spacji pomiędzy łatwy a literką i. Inaczej zostałby one połączone.

Tekst od samego początku jest traktowany jako jednowymiarowa tablica znaków, dlatego możemy się do niego odwoływać jak do tablicy.

echo $tekst1[6].$tekst1[7].$tekst1[8];

Powyższa linijka wydrukuje literkę będącą 6, 7 i 8 pozycją tablicy $tekst.

Co ciekawego można zrobić z tekstem?

Szybko przetestuj działanie różnych funkcji wklejąc do index.php poniższą linijkę  oraz kolejno testy poniższych funkcji, za każdym razem usuwając wszystko oprócz poniższej linijki:

$tekst1="      Język PHP jest łatwy      ";

 • Obliczanie długości tekstu
  echo length($tekst1);

 • Usuwanie spacji z przodu tekstu
  echo trim($tekst1);

 • Usuwanie spacje z tyłu tekstu
  echo rtrim($tekst1);

 • zamiana wszystkich liter w tekście na duże:
  echo strtoupper($tekst1);

 • zamiana wszystkich liter w tekście na małe:
  echo strtolower($tekst1);
 • Usuwanie znaczników HTML z tekstu
  echo strip_tags($tekst1);

 • Gdy potrzebujemy na ekranie wyświetlić znaczniki HTML i nie chcemy, by przeglądarka je wykonała tylko wyświetliła możemy użyć tej funkcji:
  echo htmlspecialchars($tekst1);

 • Rozbicie tekstu na słowa, lub za pomocą innych kryteriów
  $tablica explode(" ",$tekst1); // rozbijamy tekst na kawałki spacją
  print_r($tablica);

  Oczywiście czynnikiem rozbijającym tekst wcale nie musi być spacja może to być np. "::".

 • Połączenie wielu tekstów (tablicy tekstów) w jedną całość oddzielając je wybranym znakiem lub ciągiem znaków jako pierwszy parametr: 
  $tablica[0]="Język";
  $tablica[1]="PHP"
  ;
  $tablica[2]="jest"
  ;
  $tablica[3]="łatwy!"
  ;
  echo 
  implode(" "$tablica);

  Równie dobrze moglibyśmy dać przecinek zamiast spacji, wówczas to on oddzielałby słowa.

 • addslashes($tekst1); i stripslashes($tekst1); - funkcje odpowiednio dodają i usuwają przed znakami spejalnymi np. ' i " znak backslash czyli \', lub \" Deaktywując tym samym te czynne i interpretowane przez PHP znaki jako koniec i początek tekstu. Pobierając dane od użytkowników możemy natknąć się na np. tytuł książki w cudzysłowiach a to PHP mógłby zinterpretować jako koniec tekstu i tym samym nieprawidłowo wykonać zadania lub nawet wyświetlić błędy i przerwać pracę.... Oczywiście gdy wyświetlamy na ekranie później ten tekst to koniecznie musimy usunąć te backslashe funkcją stripslashes, by nie wyświetlać np. \"Tytuł ksiażki\".

 •  Zamiana w tekście wybranego ciągu na zadany znany z MS Worda znajdź i zamień:
  echo str_replace("PHP""JAVA"$tekst1);

 • Ograniczanie ilości tekstu - przycinanie tekstu - np. chcemy przyciąć długość tekstu maksymalnie do 7 znaków:
  $tekst1=strip_tags($tekst1); // nie chcemy niespodzianek, usuwamy tagi HTML
  echo substr($tekst10,7
  ); 


  Pierwszy parametr, to tekst do przycięcia, drugi to pozycja startowa, trzeci ilość znaków. Możemy oczywiście przyciąć zaczynając od dalszych pozycji lub zaczynając od końca. Warto prześledzić też działanie funkcji, gdy 2 ostatnie parametry zaopatrzymy w liczby ujemne. W razie potrzeby przeanalizowania większej liczby przykładów można zerknąć do manuala, link jest na dole tej strony.

Generalnie jakie funkcje są dostępne w php możemy znaleźć w manualu a dokładnie :
http://pl.php.net/manual/pl/ref.strings.php

Warto parę minut rzucić okiem na pozostałe funkcje co potrafią chociażby po to by w przyszłości mieć pojęcie, że takie funkcje istnieją i by niepotrzebnie nie wyważać otwartych drzwi... Oczywiście nie ma się co za dużo skupiać na tych funkcjach teraz, pozamy je gdy zajdzie taka potrzeba.

Ciekawa przygoda z tekstem zaczyna się przy wyrażeniach regularnych, które choć nie są najłatwiejsze to jednak dają ogromną potęgę w dysponowaniu tekstem...


Zobacz inne:

copyright © Pcwiedza.pl