Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies

Kursy i tutoriale wideo informatyczne


Kącik początkującego
Dobre programy - tutoriale
Programy biznes
Programowanie PHP

nauczycieli Zmienne i stałe

   Zmienne w PHP są swego rodzaju pojemnikami w których przechowujemy dane. Oczywiście te dane mogą się jak sama nazwa wskazuje zmieniać. Są one podstawowym elementem PHP.

      W PHP używanie zmiennych jest proste i nie ma konieczności ich deklarowania i ustalania czy będą one stało czy zmienno przecinkowe, zrobi to za nas interpreter. Zmienne używamy w następujący sposób:

$zmienna=20;
echo 
$zmienna
;


Wynik na ekranie będzie oczywiście: 20.
Przy okazji możemy zobaczyć, że za pomocą funkcji echo możemy wypisywać wartość zmiennych na ekran.

Co możemy zrobić ze zmiennymi?

Między innymi zmiennne liczbowe możemy dodawać + , odejmować - , mnożyć * , dzielić /.

$zmienna1=10;
$zmienna2=15
;
$zmienna3$zmienna1 *  $zmienna2
;
echo 
$zmienna3;

Wynik jaki otrzymamy to oczywiście 10*15=150. Zmienne liczbowe oczywiście mogą też być ujemne. Zmienne mogą też zawierać tekst, ale o tekście i operacjach na nim zajmiemy się już w kolejnym artykule.

Stałe w PHP

    W PHP możemy deklarować również stałe. Są one niekiedy przydatne, w szczególności, gdy chcemy mieć pewność, że przypadkowo nie nadpiszemy sobie tej stałej nową wartością.

Przykład:

define(LICZBA_PI3.14);
$r=10
;
$pole_kola LICZBA_PI $r *$r
;
echo 
"Pole koła wynosi: ".$pole_kola." centymetrów";Zobacz inne:

copyright © Pcwiedza.pl